مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روزجهانی دریانوردی

در این روزهای حساس که جهان درگیر بحران فراگیر شیوع ویروس کروناست و بخشی از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و خدمات عمومی به حالت نیمه تعطیل و یا تعطیل در آمده اند، اهمیت فعالیت بخش های خاص از جمله حمل و نقل دريایی جهت تامین انرژی، کالاهای اساسی و حیاتی و ملزومات بهداشتی دوچندان شده است و در این راستا تمامی تلاشگران عرصه دریایی و دریانوردی برای کنترل و جلوگیری از تشدید و گسترش این بحران و همچنین اجتناب از هرگونه اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و انرژی و پشتیبانی تدارکاتی از نظام سلامت، با پذیرش خطر در روزهای اپیدمی کرونا، اقدامات مهمی انجام دادند. فعالیت و برنامه هایی که با همکاری و همراهی بدنه عملیاتی و نیروی انسانی این بخش، بویژه دریانوردان و کارگران بندری همراه بود. 

افتخار ماست داشتن دریادلانی که با اهدای خون خود در آب های خروشان خلیج فارس، به ندای حق لبیک گفتند و با افتخار شربت شهادت نوشیدند.

برادر نیروی دریایی! اهتمامت را در سنگرهاى دفاع و امنیت پاس مى داریم و استوارى گام هایت را در صیانت از هستى وطن، آرزومندیم؛ روزت مبارک!

Search-1

0
Shares