مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 روز جهانی نابینایان

روز جهانی عصای سفید امسال  با شعار« ارتباط موثر جامعه زمینه ساز توانمندی های نابینایان » نامگذاری شده است. این نامگذاری از آن جهت اهمیت دارد که تمامی افراد جامعه، توانمندی تمامی افراد دارای محدودیت بویژه نابینایان را باور داشته باشند و در یک ارتباط موثر و تغییر نگرش با رها کردن پیش فرض های منفی نسبت به افراد دارای معلولیت، با شناخت نیازهای آنها، فرصت های برابری برای بروز توانمندی این افراد ایجاد نمایند و زمینه حضور پررنگ تر این عزیزان در جامعه را فراهم نمایند.

شناخت دقیق افراد جامعه از توانمندی ها و نیازهای یک فرد نابینا، افزایش ارتباط اجتماعی موثر جامعه با این افراد را به دنبال خواهد داشت و این زمینه بروز توانمندی های آنها در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی  را فراهم می نماید.

اینجانب ۲۴ مهر ماه روز جهانی عصای سفید را به تمامی روشن دلان میهن عزیزمان ایران تبریک عرض نموده و از خداوند بزرگ برای همه این بزرگواران سلامتی، نشاط و توفیقات روزافزون مسئلت می نمایم.

Search-1

0
Shares