مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روز نوجوان(شهادت حسین فهمیده)

نوجوان اما پر از دلدادگی است                        او پر از انگیزه آزادگی است

بوی باروت و مسلسل، بوی خون                     جانفشانی های پی در پی، جنون

واحد پول جنون پروانگی است                         شعله های آتش و دیوانگی است

 

محمدحسین فهمیده الگوی بارز و شاخص میهن پرستی در میان نوجوانان است. هشتم آبان ماه حسین فهمیده به شهادت رسید و در قلب های مردمان و نوجوانان ایران زمین جاودانه شد و نهال یکرنگی، همبستگی، ایثار و شجاعت را با خون خود آبیاری کرد. ایرانیان همه ساله بیاد رشادت این نوجوان ادای احترام میکنند.

ای عزیزان بهاری! روز نوجوان فرصتی است مغتنم تا خود را دریابید. چشم بگشائید که راهی سخت در پیش است. اینک دو چشم برای نگاه کردن کافی نیست. باید تمام وجودتان چشم باشد، تا بیابید راه را و گمراه نشوید. امروز، دام بسیار است، حرفهای شیطانی دشمن، در قاب های رنگین به شما هدیه می شود. سموم مهلک فرهنگ بیگانه، در ظواهری فریبنده عرضه می گردد. به هوش باشید تا برگ های سبزتان با این سموم رو به زردی ننهد و طراوت وجودتان در آلودگی و دوری از خدا به هدر نرود و به هوش باشید تا بهارتان به خزان غفلت منشیند.

بهار نوجوانی را دریابید که فردا دیر است. دل به مهر خدا بسپارید که باغبان آفرینش است. به انتظار بذر منشینید. برخیزید. جستجو کنید. بذرهای ناب بیابید که بهار هم رو به آخر شدن است.

اینجانب ضمن  گرامی داشت این روز ، آرزوی سلامتی و بهروزی و سعادت برای تمامی  نوجوانان و فرزندان ایران زمین را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

Search-1

0
Shares