مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به نام آرام بخش جانها

 

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است .روز چرایی رفتار آدمی است .روز اندیشیدن به  ذهن است . روز تفکر در روان است .

روز به چالش کشیدن پیچیده ترین بعد انسان یعنی ذهن و روان انسان است .

مفهوم بهداشت روان شامل رفاه ذهني، احساس خودتوانمندي، خودمختاري، كفايت، درك هم بستگي بين نسلي و توانائي تشخيص استعدادهاي بالقوه هوشي وعاطفي درخود است .

انسان از دو بعد جسم و روح تشکیل شده است که باید از هر دو بعد محافظت نماید و نیازهای هر دو را برآورده سازد. انسان مضطرب افسرده و بحران زده قرن حاضر بیش از هر زمان به سلامت روان نیازمند است

سلامت روانی عبارت است از کیفیت زندگی یک فرد که می تواند توانایی های خود را شناسایی کند و با استرس های روزمره به راحتی کنار بیاید. یک فرد سالم از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی کار کند و با جامعه در مشارکت باشد.

 به امید تلاش و مشارکت همگانی جهت رسیدن به جامعه ای سالم و شاد

Search-1

0
Shares