مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی

 سیدجمال الدین اسدآبادی، رادمردی از تبار دین و اندیشه بود که پیش از دیگران، به راز عقب ماندن جهان اسلام و پیش افتادن غرب، در صناعت و مدنیت، پی برد و مبارزه ای بی امان را برای بیداری جهان اسلام آغاز کرد. بی تردید می توان او را آغازگر نهضت بازیابی عظمت مسلمانان نامید؛ عظمتی که در پرتو تعالیم جهانشمول اسلام شکل می گرفت و یادآور عصر طلایی تمدن اسلامی بود.

هجدهم اسفند ماه مصادف است با سالروز بزرگداشت مردی که نزدیک به دو قرن بیش تمام عمر و زندگی خود را صرف بیداری اسلامی و رهایی جامعه اسلامی از استعمار غربی و استبداد داخلی کرد.

روحش شاد ، یادش گرامی و راهش پر رهرو

Search-1

0
Shares