مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روز طبیعت

سیزده بدر ، سال دگر ،هیچ کس نباشد در به در                      از عشق و مهر و عاطفه ، قلبی نباشد بی اثر

خاموش و سرد و ناامید ، هرگز نباشد یک نفر                          هرگز نیفتد یک درخت از ضربه ی سرد تبر

از جنگ و خونریزی ، زمینخالی بماند سر به سر                       هرگز نماند کودکی بی سایه ی سبز پدر

تنها دلی که عاشق است ، باشد به هر جا معتبر                     از جان پاک عاشقان باشد جدا شر و خطر

چشم انتظار هر آن که هست آید عزیزش از سفر                     بی غصه باشند مردمان سال دگر سیزده بدر

 

یکی از سنت‌های دیرینه ما ایرانیان گردش در طبیعت در روز سیزده فروردین است، ایرانیان سیزده بدر خود را در دل طبیعت می‌گذراندند تا پیوند خود با بهار و طبیعت را جشن بگیرند، اما امسال فرق می‌کند عمو نوروز قصه‌ها هم در قرنطینه به سر می‌برد چرا که خبری از نوروز همیشگی ایرانی ها نیست؛ امسال مرگ از گردشگران طبیعت استقبال می کند.

سیزده بدر باید مراقب باشیم چرا که کرونا زودتر از همه ما به سیزده به در رفته و در دل طبیعت در انتظار قربانیان خود است، این ویروس مهلک در کنار همه درخت‌ها و لای همه سبزه‌هایی که بخواهیم گره بزنیم به کمین نشسته تا برای ادامه زندگی خود ما را آلوده کند.

امسال سیزده بدر در خانه بمانیم تا خود و عزیزانمان بتوانیم روز‌های خوش دوران پسا کرونا را با همه عزیزانمان جشن بگیریم، امسال سیزده بدر در خانه بمانیم تا کرونا را بدر کنیم و زودتر چرخه انتقال ویروس را قطع کنیم و پرستاران و پزشکان و همه مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با کرونا بتوانند به خانه برگردند، در خانه بمانیم تا پس از کرونا بدر همه با دل خوش و آرامش دل به طبیعت بزنیم و دور هم جشن بگیریم.

مردم فهمیم استان اردبیل  می‌دانند که باید در روزهایی، چون سیزده بدر امسال از خانه خارج نشوند، اما هستند اندک شماری از افراد که با اعتقاد به باور خرافی اینکه سیزده نحس است و باید حتما از منزل در نخستین سیزده سال خارج شویم، قصد عزیمت به طبیعت را می‌کنند باید توجه داشت که امسال این گردش در طبیعت است که نحسی را به جان این افراد خواهد انداخت چرا که کرونا انتظار این افراد را می‌کشد تا با ابتلای این افراد بتواند به زندگی خود ادامه دهد.

امسال گردش در طبیعت بوی مرگ می‌دهد، پس سیزده بدر امسال در خانه بمانیم تا کرونا را بدر کنیم.

Search-1

0
Shares