مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سیلی استبداد، گونه های مردانه مدرس را سوزاند، ولی حتی یک آه هم نکشید. این، درس بزرگِ مردی است که با مفهوم بزرگواری، مهربان است و با زور و تحقیر، آشتی نمی کند.

مدرس، نام بلند اجتهاد و مردمی بودن است؛ نام زیبای ساده زیستی و حقیقت؛ کسی که حبس و سیلی و تبعید و مرگ را در برابر آفتاب حقیقت و آزادگی، چیزی نمی دانست.

صراحت کلامش، ترس را ترسانده بود و هر چه از طنین کوه ها می فهمید، بی پروا، پژواک می کرد: «من در این کشمکش، چشم از حیات پوشیده، از مرگ باک ندارم. آرزو دارم اگر خونم بریزد، فایده ای در حصول آزادی داشته باشد».

شهید آیت الله مدرس مجتهدی با درایت، متقی، ساده زیست، شجاع، بیگانه ستیز، مرد سیاست و کسی بود که خدمت به مردم را از وظایف شرعی خود میدانست. پس از سالها آزار، تبعید و زندان، توسط مزدوران رضا خان به شهادت رسید. سالروز شهادت ایشان (10 آذر) روز مجلس نامگذاری شده است.

مجلس شورای اسلامی، اختیارات و وظایف قانونی فراوانی دارد، از جمله وضع قانون در عموم مسایل، تصویب بودجه عمومی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تصویب عهدنامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی، مسؤولیت در برابرملت و حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی،و رأی اعتماد به هیأت وزیران و استیضاح آنان. شکی نیست که به سامان رساندن وظایف یاد شده، رسالتی بس سنگین است که در سایه آینده نگری، برنامه ریزی و همه جانبه اندیشی قابل تحقق است. به عنوان نمونه، اجرای برنامه های توسعه کشور، باید از مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. هم چنین حُسن اجرای آن نیز تنها در گرو نظارت و هدایت قوه مقننه است. پس نقش مجلس در رویکرد به بهینه سازیِ روند توسعه یاتضعیف و توقف آن، بس روشن است. از این رو، نمایندگان مجلس باید بتوانند با نقد و ارزیابی مسؤولان و کارشناسانه، برنامه های دولت را تصحیح، تکمیل و اصلاح کنند.

 مملکت ، اصل و بنایش ملت است و مجلس مکانی است که این ملت در آن جمع شده‌اند. عظمت هر ملت همان عظمت مجلس و عظمت مجلس همان عظمت ملت است. مجلس و نمایندگان آن باید همواره به یاد داشته باشند تا با صرفنظر از تعلقات حزبی در راستای منافع ملی و مصالح وطنی کشور خود حرکت کنند.

به امید هم صدائی و همدلی مردم و نمایندگان مجلس در راستای توسعه روزافزون میهن عزیزمان ایران

Search-1

0
Shares