مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به مناسبت روز ملی صنعت بیمه

واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمانت، حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده و در اصطلاح، ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است.

 بیمه (Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.

 بیمه، در حقیقت روشی برای جبران خسارت است؛ یعنی با پرداخت مبالغ جزئی، اما در سطح گسترده و وسیع، صندوقی برای اطمینان دادن به انسان هایی که ممکن است دچار آسیب و خسارت در شغل، تجارت، سرمایه گذاری، مسافرت، آتش سوزی و امثال آن شوند، فراهم می آید؛ زیرا زندگی روزمره ما، همواره همراه با خطر است و حوادث، هر لحظه زیان مالی و جانی به بار می آورند. از این رو، روشی که این نااطمینانی را به اطمینان تبدیل کند، اهمیت دارد و در این مورد، بیمه تنها روش موجود است؛ روشی که در واقع، جبران خسارت و تقسیم خطر است و مکانیزم توزیع خسارت بین افراد به شمار می آید که وظیفه برنامه ریزی مالی خطر یا خطرپذیری را انجام می دهد و به مفهوم عام خود، آینده نگری است.

اینترنت بهترين ابزاري است كه به مشتريان اجازه مي دهد تنها از طريق كليك بر مـوس، بـا صـرف كمترين وقت و هزينه، محصول يا خدمت مورد نظر خود را سفارش دهنـد .

در ايـن ميـان، صـنعت بيمه به عنوان يكي از بزرگتـرين صـنايع خـدماتي جهـان، مـي توانـد بـا اسـتفاده از ايـن ابـزار سـود سرشاري كسب نمايد .

عـلاوه بـر آن،شفافيت بازار نيز افزايش مي يابد؛ به اين ترتيب كه اطلاعات راجع به نوع خدمات و قيمـت آنهـا ازطريق اينترنت به راحتي در دسترس است . كاهش موانـع ورود بـه بـازار و افـزايش شـفافيت بـازار،باعث افزايش رقابت و پايين آمدن قيمتها ميشود. خصوصيت اصلي در اينجا اين است كـه فـناوري به صورت يكنواخت توزيع مي شود و وجـود يـك واسـط اطلاعـاتي ديگـر يـك ضـرورت اجتناب ناپذير نيست، بلكه حالت اولويت و انتخاب پيدا مي كند.

از ديگر مزاياي اين فن آوري مـیتوان به موارد زير اشاره نمود:

كاهش هزينه هاي مديريتي و واسطه ها و پرداخت حق بيمه واقعي

افزايش سرعت ارائه خدمت به مشتريان و امكان دسترسي ۲۴ ساعته در تمام روزهاي سال

ارتقاي سطح توليد بيمه نامه

مجاري فروش جديد

پس انداز غيرمستقيم

كاهش زمان ورود به بازار

امكان ارائه نرخهاي جديد و ايجاد تنوع در محصولات بيمه ای

لذا با این حال توسعه صنعت بیمه بالاخص ارتقای کیفیت خدمات بیمه ای در کشور یکی از لازمه های توسعه اقتصادی کشور است و در این راستا باید  تحولات ساختاری در بخش های مختلف این صنعت انجام شود.

 به امید پویائی ، شفافیت عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات بیمه ای در کشور

 

 

 

 

Search-1

0
Shares