مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 روز ایمنی و حمل و نقل

ایمنی از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل است که از یک طرف اطمینان شبکه حمل و نقلی کشور را بالا می برد و از طرفی نیز باعث توسعه اقتصادی می شود. در این میان عامل انسانی به عنوان مهمترین مقوله در ایجاد آن نقش دارد؛ از این رو ایمنی حمل و نقل نیازمند عزمی ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در جامعه است. حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد به شمار می رود که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و پایه مبادله های بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از این رو بخش حمل و نقل را باید یکی از مؤلفه های اصلی در تشخیص جوامع رشد یافته دانست.

حمل و نقل مفهومی است که بشر از ابتدای خلقت خود با آن درگیر بوده و این مفهوم از دیرباز نقشی کلیدی در زندگی انسانها بازی کرده استپس از اختراع چرخ ، حمل و نقل تحولی اساسی پیدا کردو روزبه روز وسایل پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر در این عرصه به کار گرفته شد، به طوری که امروزه مسائل مطرح در زمینه جابه‌جایی و حمل و نفل جز  پیچیده‌ترین مسائل در ابعاد مختلف ویكی از مهم‌ترین مسایل کلان شهرها و یکی از ضروریات به شمار می‌آید . علیرغم فاید بسیار فناوریهای جدید به کارگرفته شده در این زمینه، متأسفانه این صنعت با خطرات مالی وجانی برای انسانها همراه است. سالانه افراد زیادی در دنیا بر اثر سوانح ترافیكی جان خود را از دست می‌دهندکشور ایران نیز یكی از کشورهایی است که آمار تصادفات وتلفات آن در عرصه حمل و نقل به  خصوص در نوع جاده‌ای  در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالا است.

اما آنچه در این بین برای همگان اهمیت ویژه‌ای دارد داشتن یک سفر ایمن است . ایمنی یکی از نیازهای بسیار مهم انسانها به شمار می‌آید . براساس آمارهای موجود کشور ایران در ایمنی جاده‌ها در وضعیت نامناسبی قرار دارد و سالانه تعداد زیادی از مردم در اثر سوانح جاده‌ای جان خود را از دست داده یا مجروح می شوند . بر همین اساس سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای ایمنی راه‌ها یکی از ضروریات به حساب می‌آید و می‌بایست هدایت تلاشها و سرمایه‌ها  به سمت نقاط حساس و حادثه خیز و اثر گذار در امر ایمنی جاده‌ها باشد .

Search-1

0
Shares