مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پژمرده ایم و علت آن آفتاب نیست                      خشکیده است ریشه و تقصیر آب نیست
با ناخدای جهل به ساحل نمیرسیم                    وقتی مجال خواندن شعر و کتاب نیست

کتاب، مقبول­ترین و نزدیک­ترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می­شود و نه تغییر می­یابد. نگاه به کتاب، لذت تو را فزونی می­دهد و میل تو را در فراگیری دانش، شدیدتر می­سازد. زبان تو را گویاتر، سخنان و بیان تو را فصیح­تر، جان تو را مسرورتر و سینه تو را فراخ­تر می­کند و برای تو در دیدگاه عامه مردم، مقام و بزرگی و نزد بزرگان و مسئولان، دوستی و احترام به ارمغان می­آورد. از مطالعه کتابی در مدتی کوتاه و در عرض یک ماه، مطالبی می­توان آموخت که درطول یک عمر، از زبان و دهان مردم نمی­توان شنید.

کتاب، هم نشینی است که تو را خسته و ملول نمی­سازد، دوستی­ است که تو را فریب نمی­دهد، رفیقی است که به تو آزار نمی­رساند، بلندنظر و جوانمردی است که تو را گرفتار یکنواختی و روزمرگی نمی­سازد و همسایه­ای است که در کار تو تأخیر روا نمی­دارد.

کجاست مونسی مانند کتاب که نخوابد، مگر به همراه تو و سخن نگوید، مگر هنگامی که تو خواسته باشی؟ در کجای جهان امین ­تر از کتاب و رازدارتر از آن می یابی که رازهای تو را نگاه دارد و نگهبان منافع تو باشد؟ کجاست اندرز دهنده­ای که تو را به نشاط آورد و بازدارنده­ای که تو را شیفته خود سازد؟

 

کتاب، گل همیشه بهار دوستی و میوه چهار فصل باغ اندیشه ­هاست.

کتاب، راهی امن و مطمئن برای گذر از جنگل تاریک نادانی و رسیدن به دشت وسیع و چمن زار باصفای دانش است.

کتاب، لوحی ماندگار از تلاطم افکار و اندیشه­های مردان علم است که پیچ وخم تاریخ را گذرانده و از فراسوی قرن­ها و دهه­ها به برکه زلال دانش پژوهی امروز رسیده است.

کتاب، میراث گران بهای قرن­ها دانش و تجربه است.

کتاب، بی دریغ ترین آموزگار دانش است.

کتابخانه، معبد بزرگ دانش و محراب مقدس دانایی و محفل حضور در محضر اندیشمندان قرون و دانشوران تاریخ است.

... موفقیت انسان­ها در عرصه ­های گوناگون زندگی، مرهون تلاش­های بی­دریغ و خستگی گریز چشمانی بیدار و دستانی تواناست که شب­ها را تا به صبح در پی گشودن رمزی از هزار توی دانش، بی­خوابی می­کشند و گوهر تجربه را از اعماق ژرف ترین اقیانوس­ها بیرون می­آورند و چون مشعلی تابناک، فراراه انسان می افروزند.

 اگرچه آنگاه که انس با کتاب رواج یابد، کتاب خوانی، نه یک تکلیف، که یک کار شیرین و یک نیاز تعلل ناپذیر و یک وسیله برای آرامش شخصیت خویشتن تلقی خواهد شد و نه تنها جوانان که همه نسل­ها و قشرها به دلخواه و شوق، بدان رو خواهند آورد.

Search-1

0
Shares