مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روزجهانی آب

 اکثر کشور‌های جهان جهت تامین آب سرمایه گذاری‌های زیادی کرده و با ایجاد سیستم‌های گوناگون از به هدر رفتن آن جلوگیری می‌کنند. در کشور‌های خاورمیانه نیز، جنگ بعدی را جنگ بر سر آب می‌دانند. به طور مثال کشور‌های سوریه و عراق با ترکیه، رژیم اشغالگر قدس با فلسطینیان ساکن در کرانه رود اردن همواره تامین آب مورد نیاز خود کشمکش دارند.

منطقه خاورمیانه جزء مناطق کم آب دنیا می‌باشد، ولی نرخ رشد جمعیت آن از بالاترین نرخ‌های رشد است؛ از سوی دیگر با پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و بالا رفتن میزان نمک آب‌های موجود و آلودگی روز افزون آنها، مساله آب به یکی از چالش‌های جدی و خطرناک منطقه تبدیل شده است.

ایران جزء کشور‌های کم آب و خشک، و دارای منابع آب محدود است. حجم نزولات جوی نسبت به خشکی‌های کره زمین به ازاء هر کیلومتر مربع ۸۳۰ هزار متر مکعب می‌باشد، در حالی که این میزان نسبت به وسعت خشکی‌های ایران تنها ۲۵۰ هزار مترمکعب است. از طرف دیگر کلیه آب‌های موجود درایران قابل استفاده نیست و درصد بالایی را آب‌های شور تشکیل می‌دهند، که روزبه روز برمیزان آن‌ها افزوده می‌شود. از سویی برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی شیرین از طریق چاه‌های عمیق و نیمه عمیق باعث کاهش میزان آب شیرین و افزایش آب‌های شورمی شود.
درنتیجه حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی کاهش می‌یابد و تبدیل به زمین‌های شور می‌گردند؛ و، چون تبدیل آب‌های شور به شیرین به دلیل هزینه زیاد، مقرون به صرفه نیست، بنابراین باید با استمرار صرفه جویی عمومی، برنامه ریزی دقیق، استفاده بهینه از آب، جلوگیری از هدر رفتن منابع موجود، تصفیه مجدد پساب‌ها و به کارگیری مجدد آنها، کمبود آب را جبران کرد.

 

Search-1

0
Shares