مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

دعوت نامه حضور در مجمع عمومی عادی

بسمه تعالی

بدینوسیله از کلیه مؤسسین/ اعضای هیئت مدیره / اعضای سازمان مردم نهاد مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا به شماره ثبت 1253 شناسه ملی 14008570467 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی، سازمان مردم نهاد مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا که در ساعت 17 عصر( 5 بعدازظهر ) ، روز پنجشنبه، مورخ 31/04/1400 که در محل مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا تشکیل میشود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

۱ـ انتخاب هیأت مدیره  و بازرسین جدید

 

قابل توجه شرکت کنندگان در جلسه:

* لزوم برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی منوط به رعایت پروتکلهای بهداشتی(استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی) از سوی تمامی شرکت کنندگان و حاضرین جلسه  میباشد.

* لذا حداقل شرط حضور  در جلسه استفاده از ماسک می باشد.

Search-1

0
Shares