مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نحوه کود دهی در زراعت گوجه فرنگی

 خاستگاه گوجه فرنگی آمریکای جنوبی می‌باشد. شواهد ژنتیکی نشان می‌دهند که اجداد گوجه فرنگی گیاهانی خودرو و علفی بودند که میوه‌های کوچک سبزرنگی داشتند و در نقاط کوهستانی پرو می‌روییدند.[۳] این گیاهان گونه‌های مختلفی از سرده پیشین Lycopersicon بودند. یکی از این‌گونه‌ها با نام علمی Solanum lycopersicum به مکزیک منتقل شد و پس از مدتی در آن‌جا توسط بومیان پرورش یافت.{1}

تاریخ دقیق پرورش گوجه فرنگی برای اولین بار مشخص نیست. به نظر می‌رسد نخستین گوجه فرنگی پرورش‌یافته نوعی میوهٔ زردرنگ به اندازهٔ گوجه‌فرنگی‌های ریز گیلاسی بوده که توسط آزتک‌ها کشت می‌شده‌است. {1}

گوجه فرنگی به میزان کافی به عناصر غذایی برای تولید میوه نیاز دارد. به ویژه کلسیم , پتاسیم و ازت عناصر غذایی مهمی هستند . عدم تامین این عناصر غذایی به مقدار کافی موجب ضعیف شدن بوته ها و کاهش کیفیت میوه گوجه فرنگی می شوند. گوجه فرنگی به فسفر برای تولید گل و میوه و ریشه زایی نیاز دارد. مصرف بیش از اندازه فسفر موجب تولید گل به تعداد خیلی زیاد می شود که بوته گوجه فرنگی اگر به اندازه کافی شاخه و برگ نداشته باشد گل های تولید شده دچار ریزش می شوند.گوجه فرنگی برای تولید شاخه و برگ به عنصر ازت نیاز دارد.

بوته های گوجه فرنگی ازت مورد نیاز خود را از طریق مواد آلی خاک و کود های شیمیایی مانند اوره و نیترات کلسیم بدست می آورند. مصرف کود ازته به مقدار خیلی زیاد سبب رشد بیش از حد شاخه و برگ ها شده و رسیدن میوه را به تاخیر می اندازد و به تعداد کم میوه روی بوته های گوجه فرنگی تشکیل می گردد.

قبل از نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی براساس آزمون خاک, همه کود فسفره توصیه شده و مقداری کود های پتاسیم و ازت را به خاک داده و با خاک مخلوط می کنند. پس از نشا ء کاری , چون تمام نیاز غذایی بوته های گوجه فرنگی به ویژه به ازت و پتاسیم در طول فصل رویش از طریق کود دهی قبل از کاشت تامین نمی شود. کود ازته مورد نیاز زراعت گوجه فرنگی در چند نوبت به صورت سرک داده می شود. اولین نوبت کود سرک اوره یا کود های ازته دیگر در زمان مشاهده اولین میوه های تشکیل شده روی بوته های گوجه فرنگی می باشد . نوبت دوم کود سرک دو هفته بعد از چین اول میوه های رسیده است. و نوبت سوم یک ماه بعد از نوبت دوم می باشد.کود سرک را بعد از مصرف با خاک سطحی مخلوط می شود و سپس در صورت عدم بارندگی, ابیاری انجام می شود.

در برخی حالات ممکن است بوته های گوجه فرنگی به کود سرک حدود یک هفته یا دو هفته بعد از نشا کاری نیاز داشته باشد و یا بوته ها در زمان نشان دادن گل های زرد به کود سرک ازت نیاز پیدا کنند .

 

 در زمان نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی , کود های آغازگر یا استارتر را با خاک چاله های محل نشا با کود تجارتی با فرمول مناسب و کود کمپوست غنی شده مخلوط گردد و یا در شیار هایی به فاصله 7 تا 10 سانتی متر از محل نشاء از این کود ها استفاده شود.
از کود کمپوست غنی شده به همراه کود ازته به صورت سرک در نوبت های مشخص شده مصرف نمود. به فاصله زمانی هر 4-3 هفته می توان از کود کمپوست غنی شده در پیرامون بوته های گوجه فرنگی استفاده نمود.
بوته های گوجه فرنگی با گرم شدن هوا سریع تر رشد می کنند با افزایش سرعت رشد گیاه نیاز آنها به عناصر غذایی بیشتر می شود و کود کمپوست شده می تواند عناصر غذایی مورد نیاز آنها را تامین نماید. کود آلی کمپوست شده فعالیت بیولوژیکی خاک محیط ریشه را افزایش داده و در نتیجه مواد غذایی بیشتری در اختیار گیاه قرار می دهند.

مطالب مرتبط :

اهمیت کود دامی در کشاورزی و روش پوساندن آن

 

هنگام نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی , آنها را با آب دارای مواد طبیعی و عصاره جلبک دریایی آبیاری میکنند .


عناصر فسفر و پتاسیم از طریق سیستم آبیاری قطره ای مصرف نمی شود . کود ازت مانند اوره را می توان از طریق سیستم ابیاری قطره ای دراختیار گیاه قرار داد.بر اساس عرض بستر کشت و وسعت گسترش ریشه ها و حجم آبی که در ابیاری مصرف می شود می توان به طور هفتگی از کود ازته در ابیاری قطره ای استفاده نمود. هر چه توزیع اب در محیط ریشه یکنواخت تر باشد کود به مقدار متعادل به همه بوته های گوجه فرنگی خواهد رسید . هر نوع ناهماهنگی در توزیع اب آبیاری بین بوته ها موجب غیر یکنواختی در رشد بوته های گوجه فرنگی می شود.
تغذیه بوته های گوجه فرنگی ازطریق برگ ها نیز انجام می شود.محلول پاشی کود های معدنی و طبیعی بر روی شاخه و برگ بوته ها موجب کامل شدن نیاز غذایی گیاه می شود.در محلول پاشی باید سعی نمود تمام سطوح گیاه و بخصوص برگ ها را خیس نمود. محلول پاشی در چند نوبت با غلظت های کمتر بهتر از یک یا دو بار محلول پاشی با غلظت زیاد می باشد. محلول پاشی گوجه فرنگی از زمان تولید دو یا سه برگ واقعی شروع می شود و به فاصله 21-14 روز مرتب تکرار می گردد و زمان های مهم محلولپاشی مراحل قبل از گلدهی و تشکیل اولین میوه می باشد.


در ذیل تعدادی از کود های طبیعی و معدنی برای تولید بهتر در گوجه فرنگی توصیه می شود.


1- برای تقویت رشد گیاهچه های گوجه فرنگی در مراحل ابتدایی و مقاوم سازی آنها در برابر تنش ها و فعال نمودن گیاه و افزایش کمیت و کیفیت میوه گوجه فرنگی, کود تقویتی واندر ویا جینیوس دارای فسفر و پتاسیم بالا به صورت برگ پاشی و یا از طریق سیستم آبیاری قطره ای و یا به روش خیس کردن محیط ریشه های گیاهچه ها مصرف می شود.


2- از کود مایع یونی گل با فرمول 15-3-2 در مراحل مختلف رویش بوته های گوجه فرنگی می توان برای ایجاد مقاومت در برابر تنش های محیطی و افزایش مقاومت در برابر کم ابی و خوش رنگ نمودن میوه های گوجه فرنگی با روش برگپاشی استفاده نمود.


3- برای گسترش بیشتر ریشه های گوجه فرنگی در خاک و استفاده بهینه از اب و عناصر غذایی خاک از کود های طبیعی تکامین رایز و اگریفول و اگریفول آنتی سال ازطریق آبیاری قطره ای و یا بارانی استفاده می شود.این کود های طبیعی دارای هورمون های گیاهی , عصاره جلبک دریایی و اسید هیومیک و فولیک می باشند.


4-کود آلی ارگومیکس کود کمپوست و غنی شده می باشد که دارای عناصر اصلی –ازت,فسفر,پتاسیم , عناصر ثانوی – کلسیم , گوگرد و ریز مغذی ها –آهن , روی,منگنز,مولیبدون , مس می باشد که برای گیاهان زراعی و عملکرد های بالاتر بسیار مهم می باشد.


5- کود کامل کلسیم به نام کلسان ترکیبی ویژه برای رفع کمبود کلسیم و عوارض ناشی از آن است که از طریق برگپاشی قابل استفاده می باشدو گوجه فرنگی در اثر کمبود این عنصر دچار عارضه پوسیدگی گلگاه میوه می شود.این کود حاوی فسفر و پتاسیم و اسید های آمینه و ریز مغذی ها وازت می باشد.


6- کود طبیعی گل آمین علاوه بر دارا بودن تمام عناصر غذایی لازم و ضروری گیاه حاوی انواع اسید های امینه , جلبک دریایی و هورمون های مختلف و ویتامین های لازم برای رشد و افزایش باردهی گیاه است و نقش بسزایی در تحمل گیاه در برابر استرس هاس محیطی مانند سرما و خشکی را دارد . به خصوص که گیاهچه ها در زمان نشا کاری ممکن است با سرمای اوایل بهار یا شوک عمل نشاء کاری مواجه شوند . این کود به صورت برگپاشی مصرف می شود.

 

منبع : BBK

Search-1

0
Shares