مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مشکلات جوجه کشی

در یک دوره از انکوباسیون با موارد مختلفی روبرو میشوید که در زیر انواع مشکلات جوجه کشی را به صورت اصولی برای شما توضیح می دهیم.

۱ . منفجر شدن تخم های نطفه دار؟

علت: به دلیل آلودگی تخمها ، عدم شست و شوی مناسب تخم ها و نیز آلودگی دستگاه جوجه کشی.

۲ . تخم های بدون جنین؟

علت: به دلیل ناباروری تخم های نطفه دار ، گاز دادن زیاد ، نگهداری غلط و مرگ جنین در مراحل اولیه.

۳ . مرگ و میر ۲ تا ۴ روزگی؟

علت: به دلیل بیماری های ژنتیکی ، بیماری گله مادر ، کاهش یا افزایش حرارت ستر .

۴ . اتاقک هوایی خیلی کوچک؟

علت: به دلیل رطوبت بالا ، تخم های نطفه دار بزرگ .

۵ . اتاقک هوایی خیلی بزرگ؟

علت: رطوبت پایین ، تخم های نطفه دار کوچک .

۶ . زود هچ شدن جوجه ها؟

علت : دمای بالا ، رطوبت پایین

۷ . دیر هچ شدن جوجه ها؟

علت: دمای پایین ، رطوبت بالا ، تخم های نطفه دار بزرگ و تخم های مولدهای پیر.

۸ . ناتوانی جوجه ها برای خروج از تخم با وجود ترک و سوراخ کردن پوسته؟

علت: کمبود مواد مغذی در گله مادر ، ژن های کشنده بیماری در گله مادر ، بالا بودن قسمت باریک تخم نطفه دار در ستر ، تهویه ضعیف ، چرخش نامناسب در دو هفته اول جوجه کشی .

۹ . جوجه های کوچک؟

علت: تخم های تولید شده در آب و هوای گرم ، تخم های کوچک ، رطوبت کم ، حرارت بالا .

۱۰ . جوجه های خیلی درشت؟

علت: رطوبت زیاد ، تخم های نطفه دار درشت

۱۱ . جوجه های دهیدراته؟

علت: رطوبت کم ، باقی ماندن زیاد جوجه در دستگاه جوجه کشی.

۱۲ . جوجه های نرم؟

علت: رعایت نکردن بهداشت در جوجه کشی یا مزارع مولد ، کمبود کلسیم مولد .

۱۳ . بند ناف بهبود نیافته و خشک؟

علت: کمبود مواد مغذی گله مادر .

۱۴ . بند ناف بهبود نیافته مرطوب؟

علت: عفونت بند ناف بر اثر رعایت نکردن بهداشت در جوجه کشی .

۱۵ . ناتوانی جوجه ها در سرپا ایستادن؟

علت: کمبود مواد مغذی پرندگان مادر ، تنظیم نادرست دما در دستگاه جوجه کشی ، رطوبت زیاد و تهویه ناکافی .

۱۶ . بسته بودن چشم جوجه ها؟

علت: درجه حرارت خیلی زیاد و رطوبت پایین و جمع آوری نکردن صحیح پرزها از دستگاه جوجه کشی در روزهای پایانی جوجه کشی.

 

 

 

 

 

 

 

Search-1

0
Shares